Dom zdravlja Tešanj

 

Proširenje parking prostora u krugu JZU Dom zdravlja Tešanj

Menadžment JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj je početkom 2015.godine, kreirao i usvojio Odluku o ciljevima ustanove za 2015.godinu. Odluka sadrži ukupno 9 cilj...

INTERNA EDUKACIJA: „Vještine rukovođenja i upravljanje organizacijom“

 

Vizija JZU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj je biti prepoznatljiva i respektabilna zdravstvena ustanova, koja osigurava vrhunski kvalitet, znanje i sposobnost u pruža...

Indikatori za domove zdravlja

 

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBIH (AKAZ) je u skladu sa članom 22. Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (Službene ...