Dom zdravlja Tešanj

 

Održan redovan sastanak direktora sa rukovodiocima službi

Na redovnom stručnom sastanku direktora JZU Doma zdravlja Tešanj sa rukovodiocima službi, održanog dana 04.02.2014. godine razgovaralo se o prikazanim podacima u izvještaju Central...

Održan sastanak glavnih sestara -tehničara JZU Doma zdravlja Tešanj

 

Dana 29.01.2014. godine održan je sastanak glavnih sestara-tehničara JZU Dom zdravlja Tešanj. Direktor Ustanove Hidajet dr Mudrov je na početku sastanka ukazao na djelokrug i znača...

Održan redovan stručni sastanak direktora sa rukovodiocima službi

 

Dana 29.01.2014. godine održan je stručni sastanak direktora sa rukovodiocima službi .Na sastanku je rukovodiocima dat na uvid izvještaj centralne komisije JZU Doma zdravlja Tešanj...