Dom zdravlja Tešanj

 

U toku radovi na rekonstrukciji krova zgrade

U JZU Dom zdravlja Tešanj u toku su radovi na rekonstrukciji krova iznad garaža sanitetskih vozila u clju pokrivanja dograđenog dijela zgrade. Nastavak radova na završetku zgrade ...

Stavljen u upotrebu novi ultrazvučni aparat

 

Od 30.09.2014. godine u Kabinetu za funkcionalnu dijagnostiku JZU Doma zdravlja Tešanj stavljen je u upotrebu ultrazvučni aparat novije generacije sa pripadajućim sondama. Viso...

Održan trening za istraživače iz BIH

 

U organizaciji UNICEF-a za BIH uz saradnju sa Aga Khan Univezitetom iz Karachija-Pakistan u periodu od 22.09-26.09.2014. godine u hotelu „ Hollywood“ u Sarajevu održan je tren...