Dom zdravlja Tešanj

 

19. maj- Svjetski dan porodičnih doktora

Timovi porodične medicine prvi su kontakt sa građanima na ulazu u sistem zdravstvene zaštite. Porodična medicina je pouzdan sistem zdravstvene zaštite koji se na primarnom nivou os...

EDUKACIJA: "Upravljanje rizikom"

 

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) je nastavila realizaciju redovnih edukacija za predstavnike domova zdravlja Tešanj, Maglaj, Gradačac, Usora i poliklinik...

12. maj - Međunarodni dan sestrinstva

 

Sestrinski poziv i angažman je dragocjen za svaku lokalnu zajednicu, bilo gdje u svijetu. On pokazuje i njeguje najpozitivnije i najmoralnije ljudske osobine i vrijednosti: susrelj...

 

Otvoren Sajam medicine “Remedium 2015” Tuzla

Jučer je, u Tuzli otvoren II Sajam medicine „Remedium 2015.“, na kojem prisustvuje i direktor JZU Dom zdravlja Tešanj, prim.dr. Hidajet Mudrov. Sajam traje do 8.maja, i uz pomo...