Dom zdravlja Tešanj

 

Stavljen u upotrebu novi ultrazvučni aparat

Od 30.09.2014. godine u Kabinetu za funkcionalnu dijagnostiku JZU Doma zdravlja Tešanj stavljen je u upotrebu ultrazvučni aparat novije generacije sa pripadajućim sondama. Viso...

Održan trening za istraživače iz BIH

 

U organizaciji UNICEF-a za BIH uz saradnju sa Aga Khan Univezitetom iz Karachija-Pakistan u periodu od 22.09-26.09.2014. godine u hotelu „ Hollywood“ u Sarajevu održan je tren...

U Tuzli održan seminar „ Zdravlje i mobilnost „

 

U februaru 2011. godine Međunarodna Organizacija za Migracije započela je sa implementacijom projekta „ Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrazličitije populacije u...